Prevention

Y Cynllun Gofal Ataliol

Mae’r cynllun hwn yn addas ar gyfer y rhelyw o’n cleifion sy’n oedolion, oni bai iddynt gael cyngor fel arall gan un o’n deintyddion.

Cynnwys

  • 2 archwiliad
  • 2 apwyntiad gyda’r hylenydd (yn cynnwys digennu a llathru)
  • Yr holl belydrau x angenrheidiol
  • Yswiriant damwain ac argyfwng deintyddol byd-eang

Cost

Cost y cynllun hwn yw £17.00 y mis.

Mae hyn yn cyfateb i arbediad blynyddol o £32, gyda gostyngiad o 10% am driniaeth, yn ogystal â sicrwydd yswiriant damwain ac argyfwng byd-eang.