Children's Teeth

Plant ym Llanymddyfri

Rydym yn achlysurol gallu cymryd cleifion newydd y GIG, ond nid ar hyn o bryd.

Mae’n bosibl cofrestru plant o dan 18 oed ar Denplan ar gyfer Plant ar arfer hwn; ffioedd yn dechrau cyn lleied â £6.28 y mis i bob plentyn.

  • Cysylltwch â’r dderbynfa am fwy o fanylion.